Regulamin GPx
Regulamin GPx

REGULAMIN GRAND PRIX KOŁA NR 47 GDYNIA PORT

 1. Organizacja zawodów:
 • Zarząd koła nr 47 Gdynia Port przeprowadzi w sezonie roku cykl zawodów wędkarskich, które będą zaliczane do punktacji Grand Prix koła nr 47 Gdynia Port.
 • Wszystkie zawody organizowane przez koło nr 47 Gdynia Port (wyjątkiem są zawody o mistrzostwo koła) odbędą w formule ”OTWARTEJ”.
 • W punktacji Grand Prix koła nr 47 Gdynia Port uwzględniani będą tylko członkowie naszego koła.

Osoby spoza koła nr 47 Gdynia Port biorą udział w rywalizacji o zwycięzcę poszczególnych zawodów, ale   uzyskane przez nich wyniki nie będą uwzględniane w klasyfikacji generalnej Grand Prix.

 • Trzech najlepszych zawodników cyklu Grand Prix w danym roku otrzyma puchary i nagrody, które zostaną wręczone na Walnym Zebraniu Koła.
 • Terminarz i miejsce zawodów będą opublikowane na stronach internetowych koła ok. dwóch tygodni przed zawodami.
 • Zarząd koła wyznaczy osoby odpowiedzialne za organizację poszczególnych zawodów.
 • Prawo rywalizacji w cyklu Grand Prix koła nr 47 Gdynia Port mają członkowie koła nr 47 Gdynia Port, którzy opłacili składki PZW na bieżący rok.
 • Zgłoszenie na zawody:
 • SMS w treści (Imię nazwisko, nr koła i nazwę zawodów) Numer telefonu zostanie podany w ogłoszeniu o zawodach na naszych stronach internetowych około dwóch tygodni przed zawodami lub przed  każdymi zawodami do członków naszego koła wysyłane będą wiadomości tekstowe SMS o organizowanych zawodach wraz z dodatkowymi informacjami.( do osób, których posiadamy nr telefonu )

Termin zgłoszenia zawodników do zawodów upływa 12 godzin przed rozpoczęciem zawodów. Zawodnicy niezgłoszeni w terminie podanym w ogłoszeniach o zawodach mogą być nie dopuszczeni do zawodów.

Zawody mogą odbyć się również  z ograniczoną listą miejsc (będzie taki zapis w ogłoszeniu. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

 1. Zasady punktacji zawodników:
 • Zwycięzca klasyfikacji Grand Prix koła otrzyma tytuł Wędkarza Roku koła nr 47 Gdynia Port.
 • Zwycięzcą zostanie zawodnik, który uzyska najmniejszą ilość punktów tzw. punktacja „UJEMNA”
 • W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez kilku zawodników zadecyduje ilość zajętych lepszych miejsc w całym cyklu zawodów GPx.
 • Punktacja będzie liczona według następującego wzoru: – za pierwsze miejsce w zawodach – 1 punkt
 • za każde kolejne miejsce:  2 miejsce=2 punkty, 3 miejsce=3 punkty itd.
 • zawodnik niesklasyfikowani  w zawodach  (zawodnik który nie zdobył punktów) otrzyma  tyle punktów ilu uczestników brało udział w danych zawodach  (przykład: jeżeli w zawodach weźmie udział 15 zawodników to uczestnik otrzymuje 15 punktów)
 • .
 • wyniki rywalizacji będą opublikowane na naszej stronie internetowej . Aktualizacje wyników będą się pojawiały w terminie  do 14 dni po zawodach.
 1. Powyższy regulamin został zatwierdzony przez Zarząd koła PZW nr 47 Gdynia Port i obowiązuje od dnia opublikowania.

V-ce prezes koła PZW nr 47 ds. sportu

Krzysztof Kwasiborski

Skontaktuj się z nami!

Chcesz do nas dołączyć? Masz pytanie lub wątpliwości i potrzebujesz więcej informacji? Napisz do nas lub zadzwoń! Z chęcią Ci pomożemy.