Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze członków koła Gdynia Port
W dniu 23 października 2021 roku odbyło się Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze członków koła PZW Gdynia Port. Zarząd koła przedstawił sprawozdanie za lata 2017-2021. Honorowymi Odznakami PZW zostali odznaczeni koledzy Stanisław Przychocki i Piotr Żurawski.  Zwycięzcom GPx  koła w 2021 roku wręczono puchary oraz nagrody rzeczowe. Walne Zgromadzenie koła wybrało na nową kadencję władze i organa koła PZW koła nr 47 Gdynia Port.

Prezes Zarządu Koła

 Mirosław Olender

Zarząd Koła

 • Zbigniew Rosiński – sekretarz
 • Krzysztof Przychocki – wiceprezes ds. ochrony i zagospodarowania wód
 • Krzysztof Kwasiborski – wiceprezes ds. sportu
 • Sylwester Ostapiak – wiceprezes ds. młodzieży
 • Krzysztof Staszak – skarbnik
 • Janusz Bartecki – gospodarz
 • Jakub Bogucki – członek zarządu
 • Piotr Duklas – członek zarządu
 • Komisja Rewizyjna Koła

 –  Piotr Żurawski – przewodniczący
 –  Marzena Ziemba – zastępca przewodniczącego
 –  Robert Ziemba – sekretarz
 
 • Sąd Koleżeński Koła

  – Kacper Olender – przewodniczący
  –  Daniel Kwasiborski – zastępca przewodniczącego
         –  Tomasz Chanowski – sekretarz
         –  Mieczysław Czwartnicki – członek
        –  Stanisław Przychocki – członek