Zmiana formy nabywania składek elektronicznych

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2021r. nie ma możliwości dokonywania wpłat za składki roczne i składki okresowe na rachunek bankowy PZW jak to miało miejsce w zeszłym roku.
Zarząd Okręgu wprowadza możliwość dokonania zakupu elektronicznych rocznych składek ogólnozwiązkowych oraz okręgowych nizinnych i górskich przez internet w aplikacji E-Zezwolenia

Możliwość zakupu elektronicznej składki dotyczy tylko wędkarzy okręgu PZW w Gdańsku, którzy kontynuują członkostwo z roku 2020.

Brak możliwości wykupienia składek ulgowych-te należy nabyć tak jak dotychczas u skarbnika w swoim kole.

W związku z powyższym w aplikacji występują jedynie dwie ceny tj. 344,-zł (składka członkowska + wszystkie wody) i 266,-zł (składka członkowska + wody nizinne).

Wykupujący składkę na rok 2021 przez platformę e-zezwolenia nie może dokonać zmiany przynależności (członkostwa) do koła.

Chcąc zmienić koło należy zgłosić się osobiście do skarbnika koła w celu złożenia oświadczenia o zmianie przynależności do koła.

Wydruk E-zezwolenia jest integralną częścią legitymacji członkowskiej.

Tak jak dotychczas przez platformę e-zezwolenia można nabyć składkę okresową dla zrzeszonych w PZW bądź opłatę okresową dla niezrzeszonych.

Uwaga: elektroniczne zezwolenia na wędkowanie funkcjonuje bez znaków PZW.