Zebranie sprawozdawcze za 2019 rok członków koła Gdynia

Jeszcze raz w celu archiwizacji …

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU KOŁA PZW NR 47 GDYNIA-PORT Z DZIAŁALNOŚCI W 2019 ROKU

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze koła, odbyte w dniu 3.02.2017 roku wybrało Zarząd Koła na kadencję 2017-2020 w składzie:

Mirosław Olender              – Prezes Koła
Krzysztof Przychocki        – Wiceprezes ds. Zagospodarowania i Ochrony Wód
Krzysztof Kwasiborski      – Wiceprezes ds. Sportu
Sylwester Ostapiak            – Wiceprezes ds. Młodzieży
Zbigniew Rosiński            – Sekretarz
Krzysztof Staszak              – Skarbnik
Janusz Bartecki                 – Gospodarz Koła
Marcin Sobociński            – Członek Zarządu

Jakub Bogucki                  – Członek Zarządu

                         Zarząd Koła odbył w 2019 roku 10 posiedzeń zgodnie z planem pracy oraz dodatkowych 12 posiedzeń w stanicy wędkarskiej nad jeziorem Kamień, na których omawiał sprawy istotne dla wędkarzy – członków naszego Koła. Aktywność poszczególnych członków Zarządu była bardzo dobra. Dla przypomnienia, w 2011 roku   Zarząd Główny PZW w Warszawie uhonorował nasze  koło „Za zasługi dla PZW”, było to pierwsze takie wyróżnienie w historii Okręgu PZW Gdańsk.

W 2019 roku w kole mieliśmy 1030 członków, którzy wnieśli składkę członkowską, w tym 64 członków uczestników.

Jak widać Zarząd uczynił wszystko aby wrosła ilość członków koła. W porównaniu z rokiem 2018 jest nas o 154 członków więcej. Pod względem organizacyjnym jesteśmy w czołówce kół PZW Okręgu PZW Gdańsk. W ubiegłym roku Minister Środowiska nadał Prezesowi koła kol. Mirosławowi Olender odznakę „Za Zasługi dla ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej”

Na fakt zwiększenia się ilości członków złożyło się wiele składników, ale najważniejsze z nich to:

 • dystrybucja składek związkowych w sklepie wędkarskim wędkarski.com w Gdyni.
 • atrakcyjny sposób organizowania otwartych zawodów wędkarskich
 • stały i aktualny dostęp członków do informacji poczynań Zarządu koła

 (sklep wędkarski.com.pl oraz witryny internetowe naszego koła www.pzwgdyniaport.pl www.pzw.org.pl/gdyniaport

 • systematyczna praca z młodzieżą poprzez prowadzenie zajęć w Szkółce Wędkarskiej
 • popularyzacja naszego koła we wszystkich liczących się portalach internetowych
 • podpisanie z ZO PZW w Gdańsku umowy na opiekę nad jeziorem Kamień
 • konkursy z atrakcyjnymi nagrodami ogłaszane dla członków koła Gdynia-Port
 • ciągłe i skuteczne kontrole SSR nad jeziorem Kamień

Dzięki zwiększeniu ilości członków w kole poprawiają się skutecznie możliwości działania Zarządu koła Gdynia Port.

SSR  KOŁA  I  JEZIORO  KAMIEŃ

Społeczna Straż Rybacka  przy Kole 47 Gdynia – Port liczy 11 osobową grupę. Głównie skupiamy się na jeziorze Kamień. Od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.  przeprowadziliśmy :   

– 36 kontroli nad jeziorem Kamień w tym kontroli z Policją,   

– skontrolowaliśmy 455 wędkarzy,

– nałożono 4 mandaty,

Dwóch kolegów naszej SSR za aktywność wyróżniono zniżką w składce na zagospodarowanie i ochronę wód.

Dzięki otrzymanej dotacji w kwocie 3000 złotych ze Starostwa wejherowskiego  mogliśmy wykonać  następujące zadania:

 1. Ochrona wód jeziora Kamień. Ochrona przed zrzutami nieczystości płynnych do w/w wody nie tylko wody. Likwidacja dzikich wysypisk śmieci oraz zapobieganie nielegalnej wycince drzew. 
 2. Likwidacja kolejnych starych, zniszczonych pomostów zagrażających zdrowiu i życiu ludzkiemu usytuowanych nad brzegami jeziora Kamień. (brak możliwości ustalenia właścicieli pomostów) Odpady po rozbiórce pomostów zostały wywiezione w wynajętych kontenerach wraz z usługą utylizacyjną. Realizacja zamierzonego przedsięwzięcia została zrealizowana w ok. 60% ze względu na brak środków finansowych. Jezioro Kamień w naszym powiecie jest jednym z nielicznych na którym występuje tak duża ilość wybudowanych pomostów wędkarsko-rekreacyjnych.
 3. Zorganizowaliśmy dwie akcje sprzątania brzegów jeziora Kamień. W wyniku działań Zarządu koła i Społecznej Straży Rybackiej działającej przy kole PZW Gdynia Port, w porozumieniu z Gminą Szemud w roku 2018 zebraliśmy odpady komunalne, budowlane, gruz oraz stary porzucony nad brzegiem jeziora Kamień sprzęt AGD.

Zarząd koła Gdynia Port dziękuje koledze Stanisławowi Przychockiemu za ogromne zaangażowanie w pracach społecznych na rzecz stanicy wędkarskiej jak i samego jeziora Kamień. 

 1. Planowe kontrole prowadzone przez Społeczną Straż Rybacką koła Gdynia Port pozwoliły na systematyczny monitoring rejonu powierzonego nam przez Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku.  Obserwujemy również, że prowadzenie systematycznych kontroli nad jeziorem Kamień ma pozytywny wpływ na świadomość i zachowania mieszkańców oraz osób spędzających czas wolny nad naszym akwenem.

DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA I REKREACYJNA

Zgodnie z kalendarzem imprez na rok 2019 Zarząd koła zorganizował 6  imprez o charakterze towarzyskim i rekreacyjnym.

W sumie w siedmiu imprezach wędkarskich wzięło udział 156 zawodników.

Zawody wędkarskie obsługuje 17 czynnych sędziów dyscyplin wędkarskich.

DZIAŁALNOŚĆ MŁODZIEŻOWA

       Wszelkie działania, jakie podejmowano w Kole Gdynia-Port miały na celu popularyzowanie idei wędkarstwa i działalności Polskiego Związku Wędkarskiego wśród dzieci i młodzieży.  Zajęcia Szkółki Wędkarskiej odbywały się w siedzibie naszego Koła oraz w Szkole Podstawowej nr 31 w Gdyni przy ul. Chylońskiej 227.

            Młodzi wędkarze uczestniczyli we wszystkich dostępnych dla nich imprezach organizowanych przez Zarząd Koła Gdynia-Port.

W roku 2019 nasza młodzież uczestniczyła w następujących projektach organizowanych przez Radę ds. młodzieży okręgu gdańskiego oraz Radę ds. młodzieży ZG PZW:

 • Konkurs wędkarsko-ekologiczny
 • Halowe zawody rzutowe w Kolbudach
 • GPx oraz Mistrzostwa Okręgu PZW Gdańsk w wędkarstwie rzutowym
 • Ogólnopolskie Zawody Rzutowe dla młodzieży „PIERWSZY KROK”
 • V Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Wędkarskich w Gdańsku
 • Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Wędkarskich w Lubsku
 • Młodzieżowy obóz wędkarski Oćwieka
 • PZW na Narodowym Dniu Sportu
 • II Międzyokręgowe spławikowe zawody okręgów strefy północno-zachodniej
 • XXV Okręgowa Olimpiada Młodzieży Wędkarskiej w Gdańsku-Świbnie.

W tym miejscu należy podkreślić ogromne zaangażowanie członków naszego koła w organizację  XXV Okręgowej Olimpiady Młodzieży Wędkarskiej. Są to koledzy: Mirosław Olender, Krzysztof Staszak, Krzysztof Kwasiborski, Daniel Kwasiborski, Janusz Bartecki, Zbigniew Rosiński, Marcin Sobociński, Sylwester Ostapiak. To dzięki ich zaangażowaniu w/w impreza była bardzo wysoko ocenione przez ZO PZW w Gdańsku a co najważniejsze przez samych uczestników zawodów.  Wynikiem tak wysokiej oceny naszych działań jest powołanie naszych kolegów Krzysztofa Kwasiborskiego i Daniela Kwasiborskiego do Rady ds. Młodzieży ZO PZW Gdańsk.

W roku ubiegłym przybyło nam Inspektorów i Instruktorów szkolenia młodzieży wędkarskiej.

Zarząd Główny PZW w Warszawie nadał tytuł Inspektora szkolenia młodzieży wędkarskiej:

Krzysztof Kwasiborski

Krzysztof Staszak

Mirosław Olender

Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku nadał tytuły Instruktora szkolenia młodzieży wędkarskiej:

Marcin Sobociński

Piotr Marszalec

Kacper Olender

Krzysztof Przychocki

Obecnie mamy w kole 4 Inspektorów i 10 Instruktorów.

Rok 2019 uważamy za udany. Nasi reprezentanci odnosili wiele sukcesów sportowo-wędkarskich. Praca z młodzieżą kreuje nowych mistrzów, zwycięzców konkursów oraz zawodów organizowanych w Kole, Okręgu i w Polsce.

            Dzięki stałej rozbudowie stanicy nad jeziorem Kamień możemy zaoferować naszej młodzieży atrakcyjny i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu nad wodą.  Zachęcamy Wasze dzieci i wnuki do udziału w zajęciach szkółki wędkarskiej.

 PODSUMOWANIE    

W związku z ciągłym poprawianiem funkcjonalności stanicy wędkarskiej nad jeziorem Kamień nie ubywa Zarządowi Koła obowiązków. W ubiegłym roku trwały  prace remontowe na terenie stanicy. W tym miejscu należą się podziękowania kolegom Krzysztofowi Staszak, Januszowi Bartecki,  Marko Zoretic, Tomaszowi Zając, Krzysztofowi Przychocki, Marcinowi Sobociński, Krzysztofowi Kwasiborski za olbrzymi wkład pracy. Szczególne podziękowania składamy kol. Mieczysławowi Czwartnickiemu, za jego olbrzymie zaangażowanie na rzecz ochrony jeziora Łapino Górne i jeziora Kamień, za pracę społeczną w stanicy  oraz aktywny udział w imprezach wędkarsko-sportowych.

Zarząd Koła Gdynia Port bardzo dziękuje wszystkim tym, którzy przyczynili się choćby w najmniejszym stopniu do tego, że nasza stanica rozrasta się jak żadna inna w okręgu. Doceniamy Wasz wkład oraz poświęcenie czasu wolnego dla dobra wędkarstwa pomorskiego. 

Każdy, kto odwiedza  naszą stanicę nad jeziorem musi zauważyć stale polepszające się warunki do wędkowania.

Aby utrzymać tempo rozwoju stanicy wędkarskiej nad jeziorem Kamień musimy szukać źródeł finansowania. W jeszcze większym zakresie poszukiwać sponsorów dla naszych projektów. Bardzo ważną sprawą w  2019 będzie zacieśnienie współpracy z władzami samorządowymi miasta Gdyni, włodarzami gminy Szemud oraz innymi organizacjami społecznymi działającymi jak my dla dobra społeczności lokalnej trójmiasta i okolic. Należy nadal współpracować z Kołami PZW z Gdyni.

            Polski Związek Wędkarski Okręg w Gdańsku uczestniczył w imprezie pod nazwą FREE TIME FESTIWAL, która odbyła się w dniach 6-7 kwietnia 2019 roku, przedstawiając bogatą ofertę skierowaną do młodych i tych trochę starszych mieszkańców Trójmiasta i nie tylko. Członkowie koła Gdynia Port uczestniczyli w organizacji stoiska wystawowego. Uznając nasze sprawne działania w trakcie tej imprezy, ZO PZW Gdańsk zaproponował nam uczestnictwo w imprezie w 2020 roku.            

Słowa podziękowania kierujemy do hojnych sponsorów imprez wędkarskich organizowanych przez Zarząd koła Gdynia Port: sklep wędkarski.com. 

            W imieniu Zarządu Koła dziękuje wszystkim koleżankom i kolegom wędkarzom, którzy wspierali działania, brali aktywny udział w imprezach wędkarskich, sprzątaniu brzegów jeziora oraz na rzecz rozwoju wędkarstwa i pracy z młodzieżą.

Za Zarząd